Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

O projekcie „Kolekcja zagrożeń”

Potrzeba wyprodukowania filmu dydaktyczno-edukacyjnego „Kolekcja zagrożeń” pojawiła się po zakończeniu projektu edukacyjno-prewencyjnego zrealizowanego przez Dolnośląską Szkołę Wyższą i Komendę Miejską Policji we Wrocławiu.

 

W pierwszym kwartale 2014 roku Komisariat Wrocław – Stare Miasto Komenda Miejska Policji we Wrocławiu po raz pierwszy zorganizowała dla uczniów wrocławskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych konkurs na napisanie scenariusza filmu o różnych typach zagrożeń, które mogą dotknąć młodych ludzi w ich codziennym życiu (w domu, szkole, podwórku, cyberprzestrzeni). Celem przedsięwzięcia było z jednej strony poznanie opinii młodzieży na ten temat, a z drugiej włączenie ich w aktywne działania na rzecz poprawy ich bezpieczeństwa.

 

Dokonując podsumowania efektów wspomnianego projektu realizujący doszli do wniosku, że zebrany materiał (scenariusze filmowe napisane przez młodzież uczestniczącą w konkursie, spostrzeżenia z rozmów z młodzieżą, nauczycielami, pedagogami i naukowcami) oraz ogólne wnioski dotyczące sposobów radzenia sobie z różnymi typami zagrożeń towarzyszących młodym ludziom w ich codziennym życiu (czyli w szkole, na uczelni, w domu, a także cyberprzestrzeni) są doskonałym materiałem edukacyjnym do nakręcenia filmu, a tym samym stworzenia narzędzia naukowo-dydaktycznego pozwalającego na wieloaspektowe kształcenie młodzieży.

 

Zakładamy, że realizacja fabularnego filmu edukacyjnego (z aktywnym udziałem studentów odtwarzających główne role, a także zaangażowanych, jako ekipa produkcyjna) poświęconego różnym typom zagrożeń czyhających na młodych ludzi w ich codziennym życiu:

  • wypełni lukę informacyjno-edukacyjną wywołaną zmianami międzypokoleniowymi,  kulturowymi, społecznymi, technologicznymi,
  • przyczyni się do zwiększenia świadomości młodych ludzi na temat konkretnych zagrożeń,
  • wpłynie na zmianę postaw, stylu życia młodzieży, ich światopoglądu w kontekście poszczególnych problemów,
  • skłoni młodych do głębszych refleksji na temat ich potrzeb, pragnień i planów życiowych,
  • zainicjuje szerszą debatę wśród środowiska akademickiego na temat kontekstów współczesnych zagrożeń i sposobów radzenia sobie z nimi.

Realizacja tego przedsięwzięcia jest kontynuacją działań Dolnośląskiej Szkoły Wyższej na rzecz poprawy bezpieczeństwa wśród młodzieży. W 2009 roku nakładem wydawnictwa TRIO wydany został poradnik „Bezpieczeństwo w szkole – przewodnik dla nauczycieli”, który powstał pod red. Profesorów DSW Piotra Mickiewicza i Krzysztofa Kubiaka we współpracy z ekspertami z Komendy Miejskiej i Wojewódzkiej Policji, Pogotowia Ratunkowego, Staży Miejskiej oraz Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

 

Temat bezpieczeństwa jest także przedmiotem prac licencjackich, magisterskich i doktoranckich naszych studentów (szczególnie kierunków związanych z pedagogiką, pedagogiką specjalną i bezpieczeństwem narodowym), którzy pracując w różnego rodzaju instytucjach (wydziały prewencji policji, straży miejskiej, szkoły) widzą konieczność aktywnego działania w tym zakresie. Według ich opinii film byłby dobrym i skutecznym narzędziem do podjęcia z młodzieżą rozmów i dyskusji na temat zagrożeń.

Kolekcja zagrożeń      więcej

Premiera filmu    więcej

Fotorelacja
z planu filmowego      Zobacz

Making off            Zobacz

Dystrybucja filmu