Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

Młodzież wobec współczesnych zagrożeń - konferencja naukowa

15.04.2015 r. w godzinach 9.00-15.00 w Dolnośląskiej Szkole Wyższej odbyła  się konferencja organizowana przez Instytut Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych pt. „Młodzież wobec współczesnych zagrożeń.


Współorganizatorzy konferencji: Instytut Pedagogiki Specjalnej oraz Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej DSW. Konferencja to kolejny etap realizowanego przez IBiSM programu "Bezpieczna młodzież".


Celem konferencji jest zainicjowanie szerokiej  debaty wśród uczniów, nauczyciel, pedagogów, terapeutów, rodziców na temat kontekstów współczesnych zagrożeń dotyczących młodzieży  oraz sposobów diagnozowania, przeciwdziałania i radzenia sobie z nimi.           


Konferencję zainaugurował  pokaz filmu, który powstał  na podstawie scenariusza napisanego  przez uczniów Elektronicznych Zakładów Naukowych we Wrocławiu. 


Kluczowym punktem konferencji była debata społeczna z udziałem ekspertów, dziennikarzy i przedstawicieli środowisk  młodzieżowych, proponowana jako konfrontacja postaw i poglądów młodzieży oraz dorosłych. Debatę poprowadził Dyrektor IBiSM prof. dr hab. Piotr Mickiewicz.      

Integralną częścią konferencji były również  warsztaty adresowane do młodzieży, nauczycieli i rodziców, prowadzone przez teoretyków i praktyków zaangażowanych w problematykę współczesnych zagrożeń.

----------------------------------------------------------------------

Plan konferencji

9.00 - 9.30 - rejestracja uczestników

9.30 - 10.30 - powitanie gości, pokaz filmu "Kolekcja zagrożeń"

10.30 - 12.30 - warsztaty dla młodzieży, nauczycieli, rodziców i dziennikarzy

12.30 - 13.00 - przerwa kawowa

13.00 - 15.00 -  debata społeczna (z podsumowaniem pracy w grupach warsztatowych)

 

Tematyka warsztatów (warsztaty będą trwały
od 
10.30 do 12.30):  

1. Straszyć, grozić, perswadować (warsztaty dla młodzieży) - prowadzi red. J. Żakowski

2. Nie daj się zwieść (warsztaty dla młodzieży) - prowadzi Krzysztof Tkaczyk

3. Odnaleźć pasję (warsztaty dla młodzieży) - prowadzi
dr Piotr Para

4. "P@SJA - facebook jako narzędzie kreowania wizerunku poprzez pasję"(warsztaty dla młodzieży) - Dawid Frik

5. Zrozumieć prawo: prawo jako żródło zagrożeń? (warsztaty dla młodzieży) - prowadzi prof. DSW dr hab. Marek Heine

6. Trudne rozmowy (warsztaty dla nauczycieli) - prowadzi
dr Jacek Raińczuk

7. Przełamać stereotypy (warsztaty dla nauczycieli) - prowadzi Iwona Haba

8. Zbudować platformę porozumienia (warsztaty dla rodziców) - prowadzi dr Dorota Dyjakon

9. Dziecko osamotnione - jak rozpoznać symptomy zagrożenia? (warsztaty dla rodziców) - prowadzi dr Marzena Netczuk-Gwoździewicz, dr hab. Mariusz Jędrzejko

10. Informacyjna misja mediów a zagrożenia społeczne (warsztaty dla dziennikarzy) - prowadzi dr Marek Zimnak


Zgłoszenia na konferencję
Wydarzenie na FB

 

Kontakt

Kinga Strzelecka
e-mal: kinga.strzelcka@dsw.edu.pl 
tel. 71 354 60 62

Zgłosznia na konferencję

Zapisy

Patronat nad
konferencją objął
Dolnośląski Kurator Oświaty