Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

Koła naukowe

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Publicznego „ParadygmaT

koło naukowe skupia studentów zainteresowanych szeroko rozumianą problematyką międzynarodową. Funkcjonowanie Koła polega na organizowaniu spotkań dyskusyjnych i konferencji, a także na wspieraniu studenckich inicjatyw naukowych oraz koordynowaniu indywidualnych projektów członków Koła. Ważną i traktowaną przez Dyrekcję Instytutu wręcz jako norma dydaktyczną sferą działalności Koła jest uczestnictwo studentów w życiu naukowym Instytutu.

Członkowie Koła czynnie uczestniczą w konferencjach organizowanych przez Instytut. W ich trakcie organizowany jest tak zwany „Panel Studencki” , w trakcie którego członkowie Studenckiego Koła Naukowego „ParadygmaT” prezentują przed gronem naukowców – uczestników konferencji – własne wystąpienia, przygotowane pod kierownictwem pracowników Instytutu.

Kolejna sfera działania to rozwijanie i propagowanie wszechstronnych związków między różnymi organizacjami społecznymi a grupami zróżnicowanymi pod względem kulturowym, etnicznym i narodowym.

Koło organizuje wyjazdowe kursy, szkolenia i warsztaty, jak również inicjuje wymiany międzynarodowe. Obecnie członkami Koła jest ponad 40 studentów, którzy realizują swoje projekty w ramach tematycznych sekcji naukowo-badawczych.

Opiekun koła: prof. dr hab. Piotr Mickiewicz